Wykonawstwo

Wykonawstwo

Firma ELGÓR oferuje usługi w zakresie budowy infrastruktury energetycznej.


Budujemy napowietrzne linie energetyczne niskiego i średniego napięcia. Montujemy kontenerowe i słupowe stacje transformatorowe. Realizujemy budowy kablowych linii energetycznych. Nasza oferta obejmuje również przyłącza energetyczne oraz oświetlenie drogowe. Realizujemy zarówno nowe inwestycje jak i modernizujemy, remontujemy i przebudowujemy obiekty już istniejące. Wszystkich zlecenia jesteśmy w stanie wykonać od koncepcji, przez projekt po wykonie pomiarów i odbiór techniczny. Naszymi klientami są głównie spółki dystrybucyjne i inne firmy, ale także samorządy i osoby prywatne. Prace sieciowe prowadzimy najczęściej na terenie województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego i małopolskiego.

Budujemy i modernizujemy:

 • stacje transformatorowe
 • linie napowietrzne i kablowe ŚN i nn
 • przyłącza energetyczne napowietrzne i kablowe
 • oświetlenie uliczne, parkowe
 • iluminacje budynków
 • instalacje odgromowe

 

Konserwujemy

 • infrastrukturę energetyczną (stacje transformatorowe, linie ŚN i nn, przyłącza energetyczne)
 • instalacje odgromowe
 • oświetlenie uliczne

 

Organizacja pracy

Roboty budowlane prowadzimy zarówno na podstawie projektów wykonanych przez nasze biuro projektowe, jak i w oparciu o projekty dostarczone przez inwestora.

Nasze atuty to doświadczone ekipy wykonawcze i bardzo duży park maszynowy (blisko 40 pojazdów, wśród nich specjalistyczny sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach).  Dysponujemy m.in. dźwigami,  samochodami samozaładowczymi z hds, podnośnikami koszowymi (montażowymi), koparko-ładowarkami, minikoparkami, wiertnicami, urządzeniami do bezinwazyjnych przecisków, agregatem prądotwórczym 45kVA.
Wszystko to pozwala nam w sprawny i fachowy sposób zaplanować i zrealizować każdą inwestycję. Wiele prac prowadzimy w technologii „pod napięciem” lub z wykorzystaniem prądotwórczych agregatów przemysłowych minimalizując okresy wyłączeń energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego.

 

Realizacje

Prowadziliśmy prace budowlane w całej Polsce, jednak z racji lokalizacji bazy sprzętowej w Jędrzejowie większość robót budowlanych prowadzimy na terenie PGE  Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna. Wybudowaliśmy kilkaset kilometrów linii przesyłowych średniego i niskiego napięcia, kilkadziesiąt stacji transformatorowych, położyliśmy dziesiątki kilometrów kabla energetycznego. Prowadziliśmy prace zarówno w „dziewiczych” terenach, jak i centrach dużych miast. Przykładowe wykonane przez nas prace to:

 • rozbudowa sieci elektroenergetycznej związanej z przyłączeniem budynku (zakres: budowa przyłącza napowietrznego nn dla Podmiotu przyłączanego, przebudowa słupa, przebudowa linii napowietrznej nn, przebudowa przyłączy napowietrznych z wyniesieniem układu pomiarowego na zewnątrz budynków),
 • przebudowa sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia(zakres: przebudowa stacji transf. wnętrzowej, przebudowa linii napowietrznej nn na kablową, przebudowa przyłączy napowietrznych i kablowych, zabudowa złączy pomiarowych ZL, ZK i ZKP, demontaże)
 • usuwanie awarii w sieci elektroenergetycznej SN i nn

Usługi uzupełniające

Oferujemy również pełną gamę pomiarów elektrycznych (pomiar rezystancji uziemienia, pomiar rezystancji izolacji, pomiar impedancji pętli zwarcia, pomiar ciągłości przewodów ochronnych, pomiary wyłączników różnicowo prądowych) oraz prac elektroinstalatorskich

Pomiary

Ponad 60 lat istnienia w branży to z jednej strony tradycja, która zobowiązuje, z drugiej zaś ogromne doświadczenie gwarantujące fachowość. Niewątpliwie jednak najlepsze referencje wystawia nasza codzienna praca, podczas której konkurencyjność, rzetelność, profesjonalizm, terminowość znajdują swe potwierdzenie w zrealizowanych zleceniach i zadowoleniu inwestorów. Chętnie zmierzymy się również z nietypowymi zadaniami.

Zapraszamy do współpracy.

Do góry