Projektowanie

Projektowanie

Ważnym obszarem naszej działalności są prace projektowe.


Nasze biuro projektowe to zespół doświadczonych inżynierów z wszelkimi potrzebnymi uprawnieniami oraz szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną. Wykonujemy projekty podstawowe, budowlane i wykonawcze w zakresie linii nn i SN, stacji transformatorowych, przyłączy napowietrznych i kablowych. W ramach projektu szukamy rozwiązań najkorzystniejszych dla inwestora.

Zakres usług projektowych obejmuje między innymi:

 1. przygotowanie wstępnej koncepcji wraz z analizą techniczno-ekonomiczną
 2. obsługę formalno-prawną, w tym:
  • negocjacje z właścicielami gruntów
  • uzyskanie niekwestionowanego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane poprzez uzyskanie zgody właściciela nieruchomości
  • uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych i operatów
  • decyzje środowiskowe
  • decyzje lokalizacji inwestycji i celu publicznego (warunki zabudowy)
  • obsługę geologiczną, geodezyjną, archeologiczną
 3. przygotowanie dokumentacji budowlanej
 4. uzyskanie pozwolenia na budowę
 5. przygotowanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysów inwestorskich

Siedziba firmy znajduje się w województwie świętokrzyskim dlatego większość projektów dotyczy terenu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna. Najczęstsze zlecenia to np.:

 •  opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej zawiązanych z przebudową sieci elektroenergetycznej,
 • opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku ( zakres: przebudowa odcinka linii napowietrznej SN, budowa linii kablowej SN, budowa stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowej nn, zabudowa złącza kablowego, wykonanie demontaży),
 • wykonanie PBW na budowę stacji transformatorowej słupowej wraz z nawiązaniem sieci elektroenergetycznej SN i nn,
 • PBW na rozbudowę sieci elektroenergetycznych SN i nn związanych z przyłączeniem budynku mieszkalnego,
 • opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączy realizowanych na podstawie art. 29a ustawy Prawo Budowlane, i wiele innych…

Nasza misja to bezkonfliktowe szukanie kompromisu pomiędzy interesami inwestora a oczekiwaniami lokalnych społeczności, które sąsiadują z planowanymi inwestycjami.

Do góry